Menu

 • Lẩu đuôi bò lớn
  Lẩu đuôi bò lớn 350,000 VND
 • Lẩu riêu cua đuôi bắp bò
  Lẩu riêu cua đuôi bắp bò 350,000 VND
 • Lẩu đuôi bò bé
  Lẩu đuôi bò bé 160,000 VND
 • Lẩu riêu cua bắp bò
  Lẩu riêu cua bắp bò 350,000 VND
 • Cà phê
  Cà phê 20,000 VND
 • Nước dừa
  Nước dừa 15,000 VND
 • Pepsi lon cao
  Pepsi lon cao 15,000 VND
 • Nước khoáng
  Nước khoáng 10,000 VND
 • Chanh tươi
  Chanh tươi 15,000 VND
 • Nước sâm
  Nước sâm 5,000 VND
 • Beer
  Beer 15,000 VND
 • Chanh leo
  Chanh leo 20,000 VND
 • Nước cam
  Nước cam 35,000 VND
 • Sữa bắp
  Sữa bắp 15,000 VND
 • Sữa đậu nành
  Sữa đậu nành 15,000 VND
 • Trà đá (nóng/lạnh)
  Trà đá (nóng/lạnh) 5,000 VND
 • Bắp bò
  Bắp bò 100,000 VND
 • Quẩy
  Quẩy 2,000 VND
 • Bò nạm
  Bò nạm 100,000 VND
 • Đuôi bò
  Đuôi bò 100,000 VND
 • Bò gầu
  Bò gầu 100,000 VND
 • Phở bắp
  Phở bắp 55,000 VND
 • Phở bò tái
  Phở bò tái 45,000 VND
 • Phở bò chín
  Phở bò chín 45,000 VND
 • Phở nạm
  Phở nạm 45,000 VND
 • Phở gầu
  Phở gầu 45,000 VND
 • Mì xào
  Mì xào 45,000 VND
 • Phở xào
  Phở xào 45,000 VND