Lẩu

 • Lẩu đuôi bò bé
  Lẩu đuôi bò bé 160,000 VND
 • Lẩu đuôi bò lớn
  Lẩu đuôi bò lớn 350,000 VND
 • Lẩu riêu cua đuôi bắp bò
  Lẩu riêu cua đuôi bắp bò 350,000 VND
 • Lẩu riêu cua bắp bò
  Lẩu riêu cua bắp bò 350,000 VND