Món phụ

 • Bắp bò
  Bắp bò 100,000 VND
 • Bò nạm
  Bò nạm 100,000 VND
 • Quẩy
  Quẩy 2,000 VND
 • Đuôi bò
  Đuôi bò 100,000 VND
 • Bò gầu
  Bò gầu 100,000 VND