Phở các loại

 • Phở gầu
  Phở gầu 45,000 VND
 • Phở bò chín
  Phở bò chín 45,000 VND
 • Phở nạm
  Phở nạm 45,000 VND
 • Phở bắp
  Phở bắp 55,000 VND
 • Phở bò tái
  Phở bò tái 45,000 VND
 • Phở xào
  Phở xào 45,000 VND
 • Mì xào
  Mì xào 45,000 VND