Địa điểm

  • Phở 360 - Cửa Bắc

    Địa chỉ: 39 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình

    Điện thoại: 0911.211.554

    Giờ mở cửa: 6:00 - 21:00